top of page

Tavshedspligt

tavshedspligt klinik-crop-u3984.jpg

Alle psykologer har tavshedspligt. Det betyder, at psykologen hverken må videregive, hvad der bliver betroet eller hvem, der betror sig. Vedrørende tavshedspligt: se desuden Psykolognævnet i Socialministeriet www.pn.sm.dk.

 

Samtykkeerklæring

Du får ifm. 1. samtale en ’Samtykkeerklæring’ til underskrivning. Med den giver du mig tilladelse til i nærmere aftalte tilfælde at dele informationer om dig med andre fagpersoner, som også er underlagt tavshedspligten, fx. din læge. Det sker kun efter aftale med dig og i tråd med, hvad du ønsker og accepterer, andre fagpersoner får kendskab til.

 

Undtagelse

Tavshedspligten tilsidesættes imidlertid for en skærpet underretningspligt, hvis psykologen bliver bekendt med, at et barn /børn lider overlast fysisk, psykisk eller socialt, og der vurderes, at barnets tarv har større vægt end hensynet til informanten (værdispringsreglen).

bottom of page