top of page

Supervision

 Som supervisor arbejder jeg med 3 former for supervision.

20220610_113434.jpg

Medlem af Psykologfaglig selskab for supervision. https://selskabforsupervision.dk/ 

Godkendt som Supervisor af dansk Psykologforening https://www.dp.dk/

Supervision til psykologer mhp. autorisation / specialisering

Har du brug for at blive dygtigere til dig fag? At blive bedre tilpas i det?

Jeg er optaget af, hvordan vi bedst kan støtte & hjælpe dig med dine fag-personlige og fag-faglige udfordringer.

Jeg har et særligt øje for forhold, som kan bidrage til Omsorgstræthed – et belastningsfænomen, som ses blandt hjælpere, som til hverdag arbejder med klienter med svære historier i bagagen. Jeg har forsket i fænomenet og skrevet artikler om det, jeg har fundet.

 

Jeg sætter rammen for et trygt, struktureret & dynamisk supervisionsforløb, hvor vi hele tiden er optaget af 2 centrale ting i din udvikling som psykolog:

- at du har retning mod et stadig højere fagligt niveau

- at du får dybere indsigt i de særlige måder, hvorpå du kommer i spil i dit arbejde

Min praktiske ballast kommer fra omfattende klinisk erfaring på voksenområdet (voksenpsykiatri, palliation og egen praksis med ydernummer) og som supervisor indenfor børne-, unge- og voksenområdet på det specialpædagogisk og socialpsykiatriske felt. Jeg har desuden organisationspsykologisk erfaring og er Specialist i Psykoterapi.

 

Mine teoretiske trædesten og efteruddannelser gennem årene har bl.a. været ACT, systemiske, narrative og konsultative metoder og en psykoanalytisk / psykodynamisk tilgang (ISTDP)

Du kan føle dig tryg ved, at med mig som supervisor er du og problemet styrende for ad hvilke veje, vi bevæger os - ikke en teori eller en metode – de er alene hjælpemidler til at bringe dig videre fagligt og personligt.

Supervision til grupper

Er I som medarbejdere og team udfordret af vanskeligt relationsarbejde i hverdagen?

Får I indimellem åndenød og ondt i maven af komplicerede sager og ville helst give dem videre til en kollega?

Er det svært at bevare overblikket og finde de bedste veje i en hverdag præget af en kombination af gode intentioner og begrænsede ressourcer?

Supervision kan være et effektivt bud på bedre fagligt overblik, nødvendige prioriteringer og strategier på person- og teamniveau, og både specifik og generel fagprofessionel opkvalificering.

 

Som supervisor får I med mig ved roret mulighed for at blive klarere på, hvad I kan gøre ved det, I er særligt udfordret af. Jeg tager ansvar for at lave de strukturer i supervisionen, som giver jer overblik. Jeg har ikke svaret – det véd jeg, vi sammen kan bevæge os i ret-ning af ved at trække på vores samlede pulje af idéerne til og erfaringen for, hvad der kan virke. I hverdagen mister man imidlertid fra tid til anden overblikket over den viden, som er til rådighed. Supervision handler om at genfinde sin viden og kombinere den til forhå-bentlig bedre løsninger. Den egentlige effekt af supervisionen afhænger imidlertid af 2 på hinanden følgende processer:

- jeres aktive deltagelse i supervisionen

- jeres ihærdighed og loyalitet overfor de beslutninger, supervisionen munder ud i - dvs. en forpligtelse til at arbejde videre med supervisionens pointer.

 

Udbyttet af denne 2-komponent proces er til gengæld en unik muligheden for faglig og personlig vækst og succes, som kan give jer fornyet arbejdsglæde og –tilfredshed.

 

Der vil med mig som supervisor være lederdeltagelse i supervisionsforløb for at sikre kontinuitet fra supervision til hverdag og større beslutnings-muskler i supervisionen.

Se også HER for optimering af supervisioners brugsværdi.

supervision gruppe erhverv-crop.jpg
ledersupervision.jpg

Ledersupervision

Kommer du i baghjul på personaleprocesserne? Har du opgaver eller medarbejdere, du er særligt udfordret af? Får du udviklet dig i den retning, du gerne vil? Mangler du åndehuller og refleksionsplads til at komme omkring dine udfordringer på en forfriskende, klargørende og handlingsrettet måde, så kan supervision være et godt bud.

 

Som leder er udfordringerne mange og udviklingspresset stort, fortløbende og mangefacetteret. De fleste ledere vil fra tid til anden have en oplevelse af, det er svært at finde vej og have sig selv med i alle de krydspres og paradokser, som præger hverdagen som leder i en organisation med inde- eller udefrakommende forventninger, krav og begræns-ninger.

 

Jeg lægger som supervisor vægt på 3 ting:

- At supervisionen hjælper dig videre med både dine faglige og dine personlige udfordringer

- At supervisionen flytter dig som leder mod stadig bedre ledelse – for dig i lederrollen og      for dem, du leder.

- At supervisionen er målstyret og sætter spor i din praksis.

Priser

Individuel supervision kr. 1400,- /t

Gruppesupervision: prisen afhænger af gruppestørrelse

> 8 deltagere 2000,-/t + moms

> 12 deltagere 2100,-/t + moms

> 15 deltagere 2200,-/t + moms

 

Priser reguleres på årlig basis.

bottom of page