top of page

Arbejdsform

20220610_113443.jpg

Der er nogle få men helt centrale gennemgående karakteristika i min arbejdsform:

 

Aktørinvolvering: Jeg sætter deltagerne til at arbejde - det er en rigtig god måde at blive klogere på: klogere på, hvad man ved, og klogere på andres viden. Og klogere på, hvad der skal tilføres af viden. Jo mere ’hands on’, jo mere hænger ved! Der betyder, at jeg tager afsæt i den praksis, du / dine medarbejdere står i og sætter gang i styrede processer, som involverer dig/dine medarbejdere.

 

Engagement: jeg er engageret – og det ved jeg, dine medarbejdere også er eller gerne vil være. Jeg involverer og inviterer dem til at undersøge og reflektere i små og større grupper, og jo mere en sag åbner sig, jo flere nuancer, idéer og muligheder dukker op til og danner grundlag for mulige nye opmærksomhedspunkter og tiltag. 

 

Ordentlighed: jeg møder mennesker med respekt for deres særlige faglighed og erfaring. Jeg ser efter og undersøger de muligheder og begrænsninger, der er til stede – og arbejder på, at bygge gode faglige og relationelle broer i/ud af teamet.

Vedholdenhed: jeg peger vedholdende på, hvad der skal til for at forankre 'det nye'. Jeg ved, forandringsprocesser - små som større - kan finde sted, og at de enten kan fordufte igen, eller kan slå rod. Rodfæste forudsætter både ledelse og medarbejdere ser nødvendigheden af og investerer tid i, tålmodigt og ihærdigt, at gøre, vande og vedligeholde de nye praksisser i den professionelle hverdag. Vedholdenhed er afgørende, så lad os aftale hvordan.  

spejling arbejdsform-crop.jpg
bottom of page