top of page

Undervisning

Om undervisning / procesforløb

 

Hvor bliver al den undervisning af? Alle de kursustimer og –kroner? Masser af spændende og mangfoldig viden formidlet på tavler, handouts, slides, plancher og af mere eller mindre bevingede og begavede talere, undervisere og eksperter. Utallige medarbejdere på kurser, seminarer, temadage og foredrag. Bjerge af viden burde flyde frit og frugtbart i de daglige praksisser i teamet, i afdelingen, i organisationen – men det er som om for meget siver ned i sandet i stedet for at give vækst. Hvad skal der til, for den nye forankrer sig og bliver den ønskede del af en varig faglig og kulturel rygrad?

 

Jeg har undervist meget, og jeg har modtaget meget undervisning. Jeg er nået frem til, at undervisning med henblik på praksisforandringer afhænger af få afgørende faktorer:

1. Der skal være en meningsfuld og klart formidlet ledelsesmæssig begrundelse for, at det nye skal til og ikke kan fravælges – og denne ’tale’ skal vedligeholdes og forblive blank af brug over tid efter selve undervisningsforløbet at afsluttet.

2. Undervisningen skal være tilrettelagt i et passende blandingsforhold mellem tilført viden og aktørernes sam-vævning af viden/informationer med hverdagspraksisser. Med mig som underviser er blandingsforholdet til fordel for aktørinvolveringen: der skal arbejdes langt mere end der skal énvejs-formidles – uanset underviserens talegaver og klogskab. Det er afgørende for, om det nye bliver en del af hverdagspraksisserne, at vægten i undervisningen er på indarbejdningen af det ’nye’ i forhold til konkrete forhold og cases i hverdagen.

3. Engagerede aktører.

 

4.  En underviser med både teoretisk viden, praksiskendskab og gode formidlerevner

Med mig som underviser og processtyrer, og med et forventningsafstemt samarbejde med dig som leder og arbejdspladsens TRIO / MED-udvalg, er der mulighed for gennemgribende og varige metodeimplementeringer blandt dine medarbejdere. Det er super tilfredsstillende for dig & dine medarbejdere.

For mig er et succesfuldt undervisningsforløb kendetegnet ved, at jeg bliver overflødig, fordi den viden, der skal til for at løse problemerne, kommer i brug og udvikler sig af brugen blandt medarbejderne.

 

Resized_20220902_111130_9950.jpeg
20220908_114931.jpg

Omsorgstræthed, Moralsk stress og andre fænomener i feltet

- hvad taler vi om, og hvad kan vi gøre ved det

Træt, utilpas, på grænsen til kvalme. Orker ikke at åbne døren for flere med depressioner, angst og stress. Ulyst til at høre mere om dårligt selvværd, manglende energi og tilbagevendende tristhed. Engagementet til at starte forfra med at forstå og hjælpe endnu en lidende klient ligger underdrejet.

Nogen gange er det sådan at være hjælper – uanset om du er psykolog eller på anden vis hjælper mennesker med  alvorlige vanskeligheder og besværlig bagage. Skamfuldt? Pinligt? ... nok ikke det første, vi taler med vores kolleger om.

 

Formålet med temadage i dette felt er at sætte lys på, hvad denne udtrætning drejer sig om: hvad er omsorgstræthed, hvad er moralsk stress, hvad er udbrændthed - og hvordan hænger det her sammen med psykisk arbejdsmiljø og høje følelsesmæssige krav i arbejdet – og ikke mindst: hvad kan vi gøre for at ændre på det?

 

Temadagene er tilrettelagt, så du dels gennem oplæg bliver klogere på international og national viden om fænomenerne, dels får mulighed til at reflektere over andre inde- og udefrakommende forhold, som influerer på vores ve & vel, - og sidst men ikke mindst: gennem strukturerede samtaler med hinanden bliver klogere på vores egne erfaringer med både slitage, og hvad der hjælper eller forebygger.

Kurset er i bedste fald et egenomsorgens væksthus – som tager afsæt i den viden, som allerede findes, og derfra retter blikket mod temaer og konkrete tiltag, som kan hjælpe os til at holde til den profession, vi holder af.

 

Se også Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 'Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker' § 19-21 HER

Supervisor-uddannelse

Jeg underviser på supervisoruddannelsen for psykologer. Se bl.a. 

https://www.vinthermosgaard.dk/kursus/supervisoruddannelse-for-psykologer-2023/

bottom of page