top of page
referencer-crop-u2320.jpg
referencer-crop-u2320.jpg
referencer-crop-u2320.jpg

Referencer

Jeg har gennem årene løst opgaver for institutioner i alle danske Regioner, samt for en lang række kommunale og private institutioner rundt i landet. Desuden fagforeninger som Dansk Psykologforening, Ergoterapeutforeningen, Dansk Socialrådgiverforening og Danske Fysioterapeuter. Opgaverne kan undtagelsesvis være korte oplæg men er overvejende 1- 2-3 dages processer, afhængig af rekvirentens ønsker og dialogen om, hvordan det bedst kan tilrettelægges:  deltagerinvolvering er vandmærket - formen kan variere over paletten oplæg/foredrag, procesforløb, undervisning, teamudvikling og supervision er det, jeg oftest driver med.

 

Janne er en meget kompetent, reflekteret og kreativ supervisor, som hele tiden arbejder for, at supervisanten føler sig set, både fagligt og personligt. Hun har samtidig øje for, hvor supervisantens nærmeste udviklingszone er: hvad skal forstærkes, undersøges, belyses? Hun har på respektfuld vis øje for, hvor der skal udfordres, og hvor der skal støttes. Hun er på én gang målrettet og fleksibel, og hjælper i et løbende afstemmende samarbejde supervisanten i mål med det, der er vigtigst. Jannes nærvær og afstemninger skaber tryghed og danner grobund for, de handlinger og indsigter, som supervisionen medierer, får ”ben at gå på” i den praksis, hvor de skal gøre en forskel for den, der er afhængig af professionel hjælp.

Cand. psych. aut. Benedicte Schilling,

Specialist i børne-familiepsykologi & supervisor

 

24. april 2017

 

Janne er en blændende dygtig facilitator. Hun arbejder inden for rammen og er god til at holde fokus, hvilket er særdeles godt når der arbejdes med en pædagogisk personalegruppe. Janne er resultatorienteret og når altid i mål. Ledelsesmæssigt er hun dygtig til at give sparring ift. særlige problemstillinger. Hun er anerkendende, men heller ikke tilbageholdende med at sige sin mening på en konstruktiv og opbyggelig måde, så alle profiterer af det. Jeg har brugt Janne som supervisor i personalegruppen på døgnafdelingen, som proceskonsulent og ledelsessparring.

Kitt Palbjørn-Pedersen

Forstander, Børne- og familiecenter, Hobro

 

16. april 2017

 

Har du brug for både dybde og overblik, kan jeg varmt anbefale Janne! Jeg kender til Jannes professionelle arbejde gennem fælles efteruddannelse indenfor supervision siden 2010. Det, jeg lægger mærke til er, hendes ualmindelige gode faglige og refleksive evner, hvor hun balancer skarpt mellem at udfordre og støtte efter den enkeltes behov og ønsker.

 

Merete Elizabeth Houston Lund

Organisationskonsulent , Koncern HR, Udvikling, Aarhus N

 

1. april 2017

 

Tak for et super godt og konstruktivt samarbejde om Krydsfeltsupervision. Min medarbejder er blevet glad for at gå på arbejde igen og er stort set kommet i mål med alle de ting, jeg ønskede skulle ændres. I to har arbejdet tæt sammen, og både du og medarbejderen har informeret mig om, hvad der i hverdagen skulle arbejdes med i den kommende periode. Det har været en rigtig god struktur, fordi jeg så i hverdagen kunne holde øje med progressionen ift. præcise og afgrænsede indsatsområder og give tilbagemelding til medarbejderen inden næste supervisionssamtale hos dig. Det har givet et afgørende engagement og sikret fastholdelse af fremdrift. Super godt forløb, som jeg gerne vil benytte mig af igen, såfremt endnu en medarbejder får behov for hjælp til personlig udvikling for at komme på plads professionelt.

 

 

 

 

Birthe Fløe

Leder af træningsområdet, Ikast-Brande Kommune

schilling.png
hostruphus-crop-u1887.jpg
regionmidt-crop-u1870.jpg
ikast-brande-crop-u1910.png
bottom of page