Supervision

Medlem af Psykologfaglig selskab for supervision

 

Jeg arbejder som supervisor målrettet på professionsudvikling, og har den enkeltes læringsmål for øje ift. supervisionen. Når det er relevant, inviterer jeg til, at fokus ikke alene er på sagen eller borgeren, men også på, hvad det gør ved supervisanten at arbejdet i det professionelle felt med de specifikke udfordringer, der gælder hér.

Jeg har særlig et særligt øje for Omsorgstræthed som fænomen hos mange i hjælperfaget – hvad der slider  og forebygger slidtagen . Jeg har bl.a. ekspertise i supervision af psykologer og andre faggrupper indenfor det socialpædagogiske og socialpsykiatriske område og superviserer både mono- og tværfaglige grupper.

 

Jeg tilbyder supervision til:

• psykologer med henblik på autorisation eller specialistgodkendelse

• ledere i forhold til ledelsesmæssige udfordringer

• medarbejdere i forhold til arbejdsrelaterede sager, individuelt eller gruppe

• frivillige, som arbejder med fysisk, psykisk eller socialt belastede borgere.

 

Krydsfeltsupervision

Medarbejder fastlåst i udfordringer – meget er forsøgt, men den ønskede forandring udebliver. Her skal der noget andet til: Krydsfeltsupervision ligger i feltet mellem supervision og terapi og bruger interventioner fra begge landskaber.

 

Læs mere om min erhvervsrettede ydelser på min erhvervspsykolog hjemmeside www.jannehogh.dk.

Erhvervsside for virksomheder:

www.jannehogh.dk